EVC staat voor ‘Erkennen Verworven Competenties’. Als je een EVC-procedure doorloopt, sluit je dat af met een ervaringscertificaat. Zo’n ervaringscertificaat is een officieel bewijs van de kennis en ervaring die je in de praktijk hebt opgedaan en waar je geen diploma voor hebt gehaald.

Je gebruikt een ervaringscertificaat om te laten zien wat je waard bent als werknemer, maar het kan ook helpen als je solliciteert. Het kan namelijk zijn dat je de benodigde kennis en ervaring wel in de praktijk hebt opgedaan, maar er geen opleiding voor hebt gevolgd.

evc

Voor mbo, beroepsoverstijgende competenties of branchestandaard

In een ervaringscertificaat worden competenties die je in de praktijk hebt geleerd, officieel erkend. Een van onze beoordelaars vergelijkt dat wat jij kunt met landelijk vastgestelde standaarden.

Dat is meestal een mbo-opleidingsstandaard, een beroepsoverstijgende competentiestandaard of branchestandaard. Bij het EVC Dienstencentrum kun je een EVC-traject doen voor veel verschillende mbo-opleidingen op niveau 2, 3 of 4. Je kan ook de meer algemene beroeps competenties laten beoordelen. Dit is mogelijk op mbo en hbo niveau. Bij beroepsoverstijgende competenties moet je denken aan competenties zoals het toepassen van kennis en je probleemoplossende vaardigheden. Daarnaast hebben we het EVC Werkverantwoordelijke installaties, waarmee je erkend installateur wordt.

Bekijk het overzicht van alle mbo-opleidingsstandaarden, competentiestandaarden en branchestandaarden waar we EVC voor uit kunnen voeren.

Het EVC-traject in het kort

Een EVC-traject bestaat uit een aantal vaste onderdelen: een intake, portfolio-opbouw, een praktijkassessment en een rapportage. Al met al duurt een EVC-traject zo’n 4 maanden en 40 tot 60 uur. Het grootste gedeelte van de tijd ben je bezig met het verzamelen van materiaal voor in je portfolio.

Meer over de stappen van het EVC-traject.

Is EVC iets voor mij?

Een ervaringscertificaat is misschien iets voor jou als je meer kennis en ervaring hebt dan je met diploma’s kunt aantonen. Misschien omdat je bent doorgegroeid vanuit een lagere functie of omdat je vaak dingen doet die minder te maken hebben met je opleiding.

Een belangrijke voorwaarde is dat je voldoende bewijsmateriaal hebt om je ervaring aan te tonen.

Als je voldoet aan de volgende voorwaarden, is een EVC voor jou waarschijnlijk een goede zet:

  • Je hebt voldoende praktijkervaring de sector, branche of het beroep. Die praktijkervaring is recent, bij voorkeur minder dan 3 jaar geleden.
  • Er is voldoende relevant bewijsmateriaal beschikbaar om je competenties aan te tonen. Denk bijvoorbeeld aan referenties, verklaringen van leidinggevenden of verslagen van beoordelingsgesprekken. Ook certificaten van relevante cursussen of relevant vrijwilligerswerk zijn waardevol.
  • Je kunt een praktijkassessment afleggen. Het liefst op je eigen werkplek. Heb je nu geen werk? Dan zoeken we samen naar een andere praktijkomgeving.
beoordeling

EVC niet geschikt?

Als je geen praktijkassessment kunt of wilt afleggen, of weinig beroepsspecifieke werkervaring of bewijsmateriaal hebt, dan is een ervaringscertificaat niet geschikt. Wij bieden ook alternatieven, zoals tests, assessments en loopbaancoaching. Dit gebeurt in samenwerking met onze grote broer RBO.

De kortste weg naar een diploma

Met een ervaringscertificaat op zak, kun je in sommige gevallen sneller en makkelijker een diploma halen. Examencommissies kunnen een EVC namelijk gebruiken om vrijstellingen te verlenen. Het kan zelfs zo zijn dat ze je ervaringscertificaat verzilveren in een diploma.

Meer over het verzilveren van je ervaringscertificaat.

Het EVC Dienstencentrum biedt 4 EVC-mogelijkheden aan: het reguliere traject is er voor mbo-opleidingsstandaarden, de beroepsoverstijgende competentiestandaard en voor de branchestandaard werkverantwoordelijke installaties. 

Voor alle trajecten die we aanbieden zijn we officieel erkend. Dat betekent dat onze EVC-procedures voldoen aan de eisen van de Kwaliteitscode EVC.

Meer weten?

Wil je weten of een ervaringscertificaat geschikt voor je is? Of heb je andere vragen over EVC? Bekijk dan de antwoorden op de veelgestelde vragen. Je kunt ook contact met ons opnemen.