Als je bij ons een EVC-traject hebt gevolgd, ontvang je een ervaringscertificaat. Als je met dit ervaringscertificaat laat zien dat je voldoende onderdelen van een opleidingsstandaard beheerst, kun je misschien een mbo-diploma krijgen.

Dat noemen we ‘verzilvering’. Het kan ook zijn dat je vrijstellingen krijgt voor een bepaalde opleiding, zodat je geen volledige opleiding hoeft te volgen voor een diploma.

job-interview-3410427_1920

Hoe werkt verzilvering?

Als je een EVC-traject hebt doorlopen op basis van een opleidingsstandaard, dan kun je met je ervaringscertificaat naar een examencommissie gaan. Die beoordelen het certificaat en besluiten of je in aanmerking komt voor een diploma of vrijstellingen voor een opleiding. We adviseren je over een geschikte onderwijsinstelling waar je je certificaat kunt laten verzilveren.

Afhankelijk van de resultaten van het ervaringscertificaat moet je nog een aantal dingen doen. Dit verschilt per opleiding. Je moet in ieder geval examen doen in Nederlands en rekenen.

Als je EVC hebt gedaan op niveau 4 komt daar Engels bij. Als je bepaalde werkprocessen niet hebt aangetoond, moet je daarvoor scholing volgen. Welke scholing dat is, bepaalt de examencommissie op basis van je ervaringscertificaat.

Aanvullende eisen bij verzilvering

Naast de verplichte taal- en rekenexamens zijn er nog een aantal aanvullende eisen waar je aan moet voldoen bij verzilvering: keuzedelen en loopbaan & burgerschap.

Verplichte keuzedelen bij verzilvering

Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. Met keuzedelen verdiep of verbreed je je vakmanschap. Het basisdeel en profieldeel worden standaard meegenomen in EVC. Keuzedelen hoef je niet mee te nemen als je niet wilt verzilveren.

Wil je je ervaringscertificaat wel laten verzilveren bij een ROC? Dan is het verstandig een aantal keuzedelen mee te nemen in het EVC-traject. Voor mbo-niveau 2 gaat het om 2 keuzedelen, voor niveau 3 en 4 gaat het om 3 keuzedelen.

Je geeft op je aanmeldformulier aan welke keuzedelen je in het EVC-traject mee wilt nemenOf, als je het nog niet weet, bekijken we in de intake welke keuzedelen het beste passen bij jouw werkervaring. Ook voor de keuzedelen moet je bewijsstukken aanleveren die beoordeeld worden door de vakinhoudelijk expert.

Loopbaan en burgerschap

Elke mbo-student moet naast de examens Nederlands en rekenen ook verplicht de onderdelen loopbaan en burgerschap doorlopen. Dit geldt ook voor jou als je je ervaringscertificaat wilt laten verzilveren.

Voor loopbaan en burgerschap hebben we opdrachten bedacht. Als je die maakt nemen we het mee in jouw ervaringscertificaat.

boeken bieb

Kosten verzilvering

De examencommissie van het ROC waar je je ervaringscertificaat wilt laten verzilveren, bepaalt de kosten van de verzilvering en de stappen die erbij komen kijken. Van de ROC’s waar we veel mee samenwerken hebben we informatie over de werkwijze en kosten. Neem hiervoor contact met ons op.

Samenwerkingen met ROC’s

Wij vinden het belangrijk dat verzilvering van onze ervaringscertificaten soepel verloopt. Daarom hebben we met de volgende ROC’s afspraken gemaakt over verzilvering:

  • Deltion College, Zwolle
  • Zadkine Techniek College, Rotterdam
  • Rijn-IJssel, Arnhem
  • ROC Scalda, Middelburg
  • Noorderpoort, Groningen

Meer weten?

Wil je meer weten over verzilvering, verplichte examens, keuzedelen of andere onderdelen? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.