Het EVC Dienstencentrum biedt 3 EVC-mogelijkheden aan: het reguliere traject is er voor mbo-opleidingsstandaardenen en voor de branchestandaard werkverantwoordelijke installaties. Als derde optie is er het EVC Sprint-traject voor techniekopleidingen in het mbo. De opbouw van EVC Sprint verschilt van het reguliere traject.

Voor alle trajecten die we aanbieden zijn we officieel erkend. Dat betekent dat onze EVC-procedures voldoen aan de eisen van de Kwaliteitscode EVC.

stappen zetten

Het reguliere EVC-traject

Een standaard EVC-procedure bestaat uit een aantal vaste onderdelen: intake, portfolio-opbouw, assessment en rapportage. Het EVC Werkverantwoordelijke installaties doorloopt dezelfde stappen.

Intake en advies

Nadat je je hebt aangemeld, gaan we tijdens een intakegesprek bepalen of een EVC-traject zinvol is. We kijken onder andere of EVC de juiste methode is om je loopbaandoel te bereiken, of je ervaring aansluit bij een opleidings- of branchestandaard, of je voldoende bewijsmateriaal kunt verzamelen en of je genoeg tijd hebt om het EVC-traject te doorlopen.

We sluiten het intakegesprek af met een advies of we wel of geen EVC-traject gaan opstarten. Bij een positief advies sluiten we een EVC-overeenkomst en stellen we een persoonlijke planning op. Is het advies negatief, dan kijken we naar andere mogelijkheden.

Lees ook: Wat als EVC niet de oplossing is?

Portfolio-opbouw

In deze fase ga je bezig met het opbouwen van je online portfolio. Je vergelijkt je eigen competenties met de opleidings- of branchestandaard die je gekozen hebt. Vervolgens verzamel je bewijsmateriaal dat laat zien dat je inderdaad de benodigde kennis en ervaring hebt.

Denk bijvoorbeeld aan certificaten van cursussen of verslagen van beoordelingsgesprekken. Je maakt ook verslagen van de werkzaamheden die je uitvoert.

Je wordt bij het opbouwen van je portfolio geholpen door een begeleider van EVC Dienstencentrum.

Beoordeling portfolio

Een vakinhoudelijke expert gaat je portfolio vervolgens beoordelen. Hij bepaalt of het bewijsmateriaal inderdaad laat zien dat je de gevraagde kennis en ervaring hebt.

Misschien zijn er onderdelen die nog onvoldoende aangetoond zijn. Daar besteedt hij in het assessment dan meer aandacht aan.

beoordeling

Assessment

Het assessment bestaat minimaal uit een persoonlijk gesprek, meestal in combinatie met een werkplekbezoek. Dat betekent dat de vakinhoudelijke expert bij je langskomt en met je praat over je portfolio, je dagelijkse werkzaamheden en je competenties.

Heb je op dit moment geen werk? Dan kijken we samen of we het assessment ergens anders kunnen doen.

Rapportage

De vakinhoudelijk expert stelt je ervaringscertificaat op. Op het ervaringscertificaat staat een overzicht van de competenties die erkend worden, met een duidelijke onderbouwing en conclusie. Ook krijg je een persoonlijk advies over mogelijke vervolgstappen, zoals een diploma aanvragen of een aanvullende opleiding volgen. We vertellen je daar alles over bij het opleveren van je certificaat.

Regulier EVC en EVC Werkverantwoordelijke installaties in het kort:

 • Tijdsinvestering: 40-60 uur
 • Trajectduur: gemiddeld 16 weken
 • Opbouw portfolio: doet kandidaat zelf
 • Digitale portfoliobegeleiding: 2 uur
 • Duur assessment: maximaal 2 uur
 • Verslagen van werkprocessen: doet kandidaat zelf
 • Kosten: € 1395,-

EVC Werkverantwoordelijke installaties of EVC Technisch beheerder

Het EVC Werkverantwoordelijke installaties, dat eerder bekend stond als EVC Technisch beheerder, doorloopt dezelfde stappen als het reguliere EVC-traject. Je kunt geen diploma aanvragen met het ervaringscertificaat dat je via dit traject behaald.

Met een ervaringscertificaat waarin je alle werkprocessen aantoont, word je erkend installateur. Voorlopig bieden we dit EVC aan in de domeinen waterinstallaties, gasinstallaties en elektrotechnische installaties. Als het bedrijf waar je voor werkt aangesloten is bij het O&O-fonds ‘Otib’, kun je een tegemoetkoming in de kosten krijgen van maximaal € 1250,-.

EVC Sprint: speciaal voor techniekopleidingen in het mbo

Bij het EVC Sprint-traject wordt je zo veel mogelijk werk uit handen genomen. Dat betekent onder andere dat je niet zelf je portfolio hoeft op te bouwen: je krijgt voor het assessment een eenvoudig overzicht van dingen die je moet verzamelen en aanleveren.

Dit mail je naar EVC Dienstencentrum en wij plaatsen deze documenten in jouw portfolio. Daarna plannen we een praktijkassessment en vul je samen met een vakinhoudelijke expert verder je portfolio. Tegelijkertijd laat je zien wat je in de praktijk doet en kunt. EVC Sprint is alleen beschikbaar voor techniekopleidingen in het mbo.

Bij EVC Sprint word je maximaal ondersteund. Je hoeft niet aan het portfolio te werken voorafgaand aan het assessment en mag eventuele aanvullende bewijsstukken na afloop van het assessment naar ons mailen.

Je moet 1 dagdeel beschikbaar zijn voor het praktijkassessment. EVC Sprint is met name geschikt als je digitaal wat minder handig bent.

vrouw werknemer veiligheidsbril

EVC Sprint in het kort

 • Tijdsinvestering: 12 uur
 • Trajectduur: 4 weken
 • Opbouw portfolio: door EVC Dienstencentrum
 • Digitale portfoliobegeleiding: niet nodig
 • Duur assessment: 4 uur
 • Verslagen van werkprocessen: samen met de vakinhoudelijke expert
 • Kosten: € 1715,-

Meer weten?

Heb je vragen over 1 van de EVC-trajecten? Bekijk dan de antwoorden op de veelgestelde vragen. Je kunt ook contact met ons opnemen.