Voorwaarden voor succes

Om de gewenste resultaten te bereiken is het belangrijk dat zowel de kandidaat als de werkgever gemotiveerd is om met EVC aan de slag te gaan. Daaronder valt ook de bereidheid om voldoende tijd te investeren in het traject.

Voorwaarden voor succes

De praktijk leert dat een positieve inzet van de werkgever bijdraagt aan het succes van EVC. Van de werkgever vragen wij daarom de volgende inzet:

  • U bent gemotiveerd om te investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers;
  • U voelt zich betrokken bij de EVC-procedure;
  • U biedt de kandidaat de mogelijkheid om voldoende tijd te besteden aan het portfolio;
  • U biedt de assessoren de mogelijkheid om een werkplekbezoek af te leggen.

Informatie voor het portfolio

Een belangrijk onderdeel van de EVC-procedure is het samenstellen van een portfolio met bewijsmateriaal. Het is mogelijk dat de kandidaat u vraagt om informatie aan te leveren voor zijn portfolio. U kunt daarbij denken aan:

  • Aanleveren van documenten uit het personeelsdossier, zoals een arbeidsovereenkomst, functieprofiel, functioneringsverslag of een kopie van behaalde diploma’s en certificaten.
  • Lezen en ondertekenen van ervaringsverslagen die de kandidaat heeft opgesteld;
  • Invullen van een 360 graden feedback vragenlijst in het portfolio.