Voorlichting en workshops

Een succesvolle uitvoering van EVC begint met een goede voorlichting. Wij organiseren bij u op locatie voorlichtingsbijeenkomsten en workshops. Uw medewerkers beginnen op deze manier goed voorbereid aan het EVC-project. Ook kunnen wij trainingen organiseren om uw eigen medewerkers tijdens het EVC-traject in te zetten als portfoliobegeleider of assessor.

Voorlichting

Het is belangrijk om uw medewerkers goed voor te lichten over de EVC-procedure. Zo kunnen zij van tevoren een goede inschatting maken of EVC geschikt is voor henzelf of voor iemand anders. Dit voorkomt teleurstellingen tijdens het intakegesprek of later in het traject. Wij organiseren voorlichtingsbijeenkomsten op locatie voor iedereen die geïnteresseerd is in EVC. Dit kunnen potentiële EVC-kandidaten zijn, maar ook HRM- of P&O-medewerkers of leidinggevenden.

Workshops

Voor groepen EVC-kandidaten organiseren wij op locatie portfolioworkshops. Op deze manier krijgen de kandidaten groepsgewijs uitleg over hun portfolio. Dit levert niet alleen voordelen op qua tijd en planning; kandidaten hebben ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Onze ervaring is dat een gezamenlijke workshop de motivatie bevordert.

Training

Waarom zou u externe expertise inhuren als u zelf de juiste mensen in huis heeft? Als u voor meerdere kandidaten EVC wilt laten uitvoeren, dan kan het voordelig zijn om eigen mensen in te zetten als portfoliobegeleider of assessor. Wij organiseren de juiste trainingen, waarna uw medewerkers direct aan de slag kunnen. U kunt hierdoor aanzienlijk besparen op de kosten van EVC.