EVC voor peuterspeelzalen

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen. Zij moeten dan voldoen aan de Wet kinderopvang, wat gevolgen heeft voor de inzet van personeel en vrijwilligers. Peuterspeelzalen zijn vanaf dat moment verplicht om op een groep van zestien kinderen twee professionele peuterleiders in te zetten. Vrijwilligers mogen niet langer worden ingezet om te voldoen aan deze beroepskracht-kindratio.

Tekort aan gekwalificeerd personeel verwacht

Voor de ruim 1800 vrijwilligers die momenteel actief zijn in de peuterspeelzalen, betekent dit dat zij alleen nog non-formatieve taken mogen uitvoeren. Peuterspeelzalen maken zich terecht zorgen dat zij te weinig gekwalificeerd personeel hebben om aan de nieuwe eisen te voldoen. Hier ligt echter een mooie kans om vrijwilligers via een EVC-procedure versneld om- of bij te scholen tot professionele peuterleiders. Zij beschikken immers al over ruime kennis en ervaring. 

Via EVC versneld een diploma

Via een EVC-procedure is het mogelijk om de ervaring van vrijwilligers vast te leggen in een Ervaringscertificaat. Als een vrijwilliger kan aantonen dat hij of zij al over de competenties van een beroepskracht beschikt, dan kan via een verkort traject snel een mbo-diploma worden behaald. Vrijwillige krachten kunnen op deze manier in korte tijd hun diploma behalen en vervolgens worden aangesteld als professionele peuterleider.

Onderneem op tijd stappen

Voor peuterspeelzalen is het raadzaam om nu al stappen te ondernemen om straks te beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel. Ook vrijwilligers adviseren wij om zich tijdig te laten informeren over de taken die zij straks nog mogen uitvoeren en de ontstane opleidings- en baankansen. 

Meer informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden. U kunt daarvoor contact opnemen met Johan Klamer of Selma Canatan van EVC Dienstencentrum op telefoonnummer 050-5218666 of per e-mail: j.klamer@evcdienstencentrum.nl / s.canatan@evcdienstencentrum.nl