E-portfolio

Het ePortfolio wordt steeds belangrijker als HRM-instrument om kennis, vaardigheden en competenties vast te leggen. EVC Dienstencentrum werkt daarom met een digitaal EVC-portfolio dat uitwisselbaar is met algemene ePortfolio's. Voorwaarde is wel dat deze portfolio's voldoen aan de landelijke NTA 2035 norm. In deze norm zijn afspraken gemaakt over de uitwisselbaarheid van portfoliogegevens. Hebben u medewerkers nog geen ePortfolio? In dat geval adviseren wij u graag over de mogelijkheden. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de introductie van het ePortfolio in uw organisatie.

Wat is een ePortfolio?

Een ePortfolio is een persoonlijk, digitaal dossier dat een loopbaan lang mee gaat. Het is dus breder dan een EVC-portfolio. Als uw medewerkers al een ePortfolio hebben, dan kan dit gebruikt worden om te bepalen of een EVC-traject zinvol is. Bovendien kunnen de gegevens uit het ePortfolio eenvoudig geïmporteerd worden in het EVC-portfolio. De resultaten van EVC kunnen vervolgens worden opgenomen in het ePortfolio.

Waarom een ePortfolio?

Het ePortfolio is een waardevolle aanvulling op een EVC-portfolio. Zo heeft u altijd een actueel overzicht van de kennis en ervaring van uw medewerkers. Een ander groot voordeel is dat binnen een verzameling ePortfolio’s snel en eenvoudig gezocht kan worden op competenties en kwalificaties van medewerkers. Ook kan het ePortfolio gekoppeld worden aan andere systemen ten behoeve van uw personeelsadministratie.
Uw medewerkers worden dankzij het ePortfolio gestimuleerd om actief te werken aan de eigen loopbaan. Het ePortfolio is daarom niet alleen een goede basis voor EVC, maar ook voor een loopbaanadviesgesprek of doelgerichte scholing.

Nog geen ePortfolio?

Hebben uw medewerkers nog geen ePortfolio? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Ook ondersteunen wij u desgewenst bij de introductie van het ePortfolio in uw organisatie. Hierbij kunt u denken aan:

  • Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops bij u op locatie;
  • Persoonlijke uitleg en instructie aan uw medewerkers, op de werkvloer of op afstand;
  • Bewaken van de relevantie en authenticiteit van de portfoliodocumenten zoals diploma’s;
  • Online advies over de inhoud van het ePortfolio en eventuele vervolgstappen;
  • Persoonlijk loopbaan- of scholingsadviesgesprek op basis van het ePortfolio, bijvoorbeeld om te bepalen of EVC geschikt is.