Wanneer is EVC geschikt

EVC is mogelijk iets voor u als u over meer kennis en ervaring beschikt dan u kunt aantonen met diploma's. Bijvoorbeeld omdat u op een hoger niveau functioneert of omdat u veel ervaring heeft in een andere beroepsrichting dan waarvoor u gekwalificeerd bent. Of een EVC-traject geschikt voor u is, hangt af van een aantal factoren. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u voldoende bewijsmateriaal heeft om uw ervaring aan te tonen in een portfolio.

Wanneer is EVC geschikt?

In een Ervaringscertificaat worden uw competenties beoordeeld en erkend aan de hand van een vooraf gekozen meetlat. Daarbij is van belang dat u:

  • weet voor welk beroep, sector of branche u gekwalificeerd wilt worden.
  • voldoende praktijkervaring heeft opgedaan in de door u gekozen richting.
  • deze praktijkervaring recent is (bij voorkeur niet langer dan 3 jaar geleden).
  • over voldoende relevant bewijsmateriaal beschikt om uw competenties aan te tonen in een portfolio.
  • in de gelegenheid bent om een praktijkassessment af te leggen, bij voorkeur op uw eigen werkplek. Als u momenteel geen werk heeft, dan kunnen wij samen met u kijken of een andere praktijkomgeving geschikt is.

Tijdsinvestering

Voordeel van een EVC-traject is dat u een groot deel in uw eigen tijd kunt doen. Als u een diploma wilt behalen, dan kan EVC u bovendien veel tijd besparen. Een EVC-traject duurt gemiddeld 3 maanden. Voor het gehele traject moet u rekening houden met een tijdsinvestering van ongeveer 30 tot 40 uur. Een groot deel hiervan zult u besteden aan het samenstellen van uw eigen portfolio.

Liever een Ervaringsprofiel?

Als u geen praktijkassessment wilt of kunt afleggen of als u weinig beroepsspecifieke werkervaring of bewijsmateriaal heeft, dan is een Ervaringsprofiel een betere keuze. Dit is een vereenvoudigde versie van het Ervaringscertificaat. De gemiddelde doorlooptijd is
8 weken.

Meer weten?

Twijfelt u of een Ervaringscertificaat of Ervaringsprofiel iets voor u is? Neem dan contact op met EVC Dienstencentrum. Wij geven u graag persoonlijk advies.