EVC Sprint

EVC Dienstencentrum heeft veel ervaring in het uitvoeren en organiseren van EVC trajecten. We hebben daarbij gemerkt dat er behoefte is aan een kort en efficiënt traject. Daarom heeft EVC Dienstencentrum EVC Sprint ontwikkeld. Een kort en intensief traject waarbij de kandidaat zoveel als mogelijk uit handen wordt genomen.

EVC Sprint betekent voor de kandidaat:

 • Maximale ondersteuning in de activiteiten die hijº moet doen.
 • Een huiswerkopdracht voorafgaand  aan het intakegesprek.
 • Dat hij eventuele aanvullende bewijsstukken na afloop van het gesprek aanlevert.
 • Het ePortfolio voor hem gevuld wordt.
 • Dat hij 2 dagdelen beschikbaar is voor het praktijkassessment.
 • De assessor Loopbaan & Burgerschap in een gesprek beoordeelt.
 • Het ervaringscertificaat binnen 10 werkdagen klaar is.
   

EVC Sprint betekent voor het assessment:

 • 1 gesprek met de kandidaat voor intake,  interview en het werkplekonderzoek.
 •  Alle bewijsstukken van de kandidaat worden ter plaatse gedigitaliseerd en opgeslagen.
 • Hands-on ondersteuning vanuit de backoffice EVC Dienstencentrum.
 • Beoordeling op 1 dag.
 • Assessment op de werkplek of bij de werkgever door de inzet van een praktijkopdracht en/of observatie.

EVC Sprint levert op:

 • Snel inzicht in de competenties en vakvaardigheden van de medewerker;
 • Maximaal 2 dagdelen waarop de medewerker afwezig is.

De belangrijkste verschillen:

  Regulier EVC-traject EVC Sprint
Tijdsinvestering medewerker 40 – 60 uur 12 uur
Trajectduur Gemiddeld 16 weken 4 weken***
Opbouw portfolio Door de kandidaat Door EVC DC
Digitale portfoliobegeleiding 2 uur Niet benodigd
Criteriumgericht interview/werkplekbezoek Max. 2 uur 1 dag
Verslaglegging van werkprocessen Door de kandidaat I.s.m. de assessor

 

Neem voor meer informatie en de mogelijkheden voor uw organisatie contact met ons op. 

Afbeelding EVC Sprint