Alles over EVC

Mensen hebben vaak meer kennis en vaardigheden dan zij kunnen aantonen met diploma’s. Deze ervaring hebben zij opgedaan op school, op hun werk, via vrijwilligerswerk of zelfs thuis. Dankzij EVC – Erkennen van Verworven Competenties – is het mogelijk om deze praktijkervaring vast te leggen in een Ervaringscertificaat of Ervaringsprofiel. De EVC-procedure voldoet aan door de overheid gestelde eisen. Hierdoor ontstaat een objectieve beoordeling die zelfs kan leiden tot vrijstellingen in het regulier onderwijs.

De redenen om een Ervaringscertificaat of Ervaringsprofiel te behalen kunnen zeer divers zijn. EVC kan bijvoorbeeld zinvol zijn als u:

  • Wilt weten welke competenties u heeft in relatie tot een bepaald beroep of opleiding.
  • Ervaring heeft opgedaan in een andere beroepsrichting of op een hoger niveau dan waarvoor u gediplomeerd bent.
  • In aanmerking wilt komen voor vrijstellingen voor een mbo- of hbo-opleiding.

EVC Dienstencentrum is erkend aanbieder van EVC en heeft een breed aanbod op het gebied van Ervaringscertificaten en Ervaringsprofielen. Een overzicht van de EVC-procedures waarvoor EVC Dienstencentrum erkend is, vindt u in het EVC-register.

Ervaringscertificaat

Een Ervaringscertificaat is een officieel bewijs van uw kennis en vakmanschap. U maakt hiervoor een portfolio en legt een assessment af. Met het certificaat kunt u een diploma of vrijstellingen voor een opleiding aanvragen.

Meer info

EVC in een week

Een kort en intensief traject waarbij de kandidaat zoveel als mogelijk uit handen wordt genomen.

 

Meer info

Ervaringsprofiel

Het Ervaringsprofiel is een vereenvoudigde versie van het Ervaringscertificaat. Het bevat een overzicht van uw kennis en ervaring, zonder formele beoordeling. Hierdoor is de procedure korter en zijn de kosten lager.

Meer info

Wanneer is EVC geschikt

Of EVC geschikt voor u is, hangt af van een aantal factoren. Het is belangrijk dat u bewijsmateriaal heeft om uw ervaring aan te tonen in een portfolio, en dat u voldoende tijd heeft voor het traject.

Meer info

De EVC-procedure

Onze EVC-procedures voldoen aan de Kwaliteitscode EVC. Een EVC-procedure bestaat uit een aantal vaste onderdelen: intake, portfolio-opbouw, assessment en rapportage.

Meer info

Online EVC-portfolio

EVC Dienstencentrum werkt met een online EVC-portfolio. U heeft dus altijd en overal toegang tot uw portfolio. Een online portfolio biedt daarnaast nog vele andere voordelen.

Meer info

Verzilvering

Het Ervaringscertificaat bevat een persoonlijk advies over mogelijke vervolgstappen. Als u voldoende onderdelen van de standaard beheerst, dan kunt u het certificaat verzilveren in een mbo-diploma of vrijstellingen.

Meer info

Kosten en financiering

De kosten van een Ervaringsprofiel of Ervaringscertificaat zijn afhankelijk van uw specifieke wensen en van de gekozen EVC-procedure. Wij maken daarom graag een persoonlijke offerte voor u.

Meer info

EVC voor bewindvoerders

Per 1 april 2016 moeten alle beschermingsbewindvoerders voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen. EVC kan daarbij uitkomst bieden.

Meer info